[Golvan]  Gwiasva Golvan: Website of Nicholas Williams Home
 

This poem won High Commendation in Gorseth Kernow in 2001

Ow marghogeth an mordarth

  OW MARGHOGETH an mordarth · dhe’n vorva morvyl a dheth
ha tewlel—enkenel marth· Jonas troswan war an treth.
Y borpos re bya harth · gorth pan scornyas gorholeth
Arluth whek, a wruk warbarth · tewolgow ha golow deth.
  Aswonas gans joy Jonas · mur ras dhe Bentern an bys,
grassyes aban na’n gasas · dhe vos dre lyf trenk lenkys.
Kynth alowas uvelwas · Jonas bones rebukys,
tek alenna rak tyas · gologhas ha len-gonys.
  Dyson y sordyas yn ban · fysky scon dhe Ninive.
Uskys dyscas Dew avan · a bregowthas hep bragya
dhe’n dus y’n dynas efan · na wrellens trus trespassya.
Ken maner ny vynsens man · a wanentent repentya.
  Dew a gewsys ger orto· nans o tremmys tremenys:
‘Jonas, Goslow! Dysclosya· mynnaf dour ow desyr dhys.
Ke negys dhe Ninive· ow messach rak meneges.
Yn edrek y whrer codha· cudhyjyk ow cul penys.’
  An profus fol y provyas· tru!—vertu Dew avoydya.
Dhe Joppa ef a scappyas· helghya gorhel may halla.
Yn lester enos entras· ha dhe Tarshish travalya.
Nyns yu lafyl lavasos · dhe’n Murdas dysobaya.
  Dre nerth Lewyth nef sevys· dres gwynfros gwyns rosella—
trustroyll—y fe trelys · mor awoles awartha.
‘Warbarth bydhyn oll budhys! · Gony! dos bys y’n gew na!’
marners ’armas yn amays · —galargan lew—dh’y gyla.
  Yth o stuth—uth a’s teva· —terros rak bras ha byghan.
‘Res yu, sos, an stras scafhe’· meth an marners, ‘mar callen,
ha’n carg, soweth, cowetha,· tewlyn dres an tenewan!’
Grysyl oll y a grya · ‘Porth pyteth, Dew, ahanan!’
  Gorherys yn tor gorhel· cosel y cusca Jona.
Felshyp an gorhel yn fell· a dheth rak y dhyfuna.
‘Dhyn y’th kever lavar lel! · Menek dha negys, atla!
Rag oll an hager-awel · ty yu, vylen, dhe vlamya!
  P’ur whrussys Dew dysdaynya?· Sur on y vones serrys.
A wrusta gos gwergh scullya · po dystempra y demplys?’
Jentyl gorthebys Jona· — y golon o pos gyllys—
‘Ny wruk chy sans dysacra! · Gos a dhen ny dhenewys!
  Y’m gallos—gal of!—ny sef· an Pentern un poynt plesya.
My a’n sconyas scaf dre ref· kyn ros y ordrys dhymmo.
Ny dravalys bys y’n dref · Ny bregowthys edrega.
Servont servabyl ny vef· Fy dhym fya dhyworto!’
  ‘Coler nef ow connery· —truan trogh on!—mars us men,’
meth an marners, ‘dyserry· res yu sor Dew dyworthyn.’
Acordyas an company· —towl da den—dhe dewlel pren.
Dros an profus anfusy· —ber an cala—er by byn.
  Y whre—tros bras—tys ha tas· morfros godros a bup tu.
Kynvan keynvor, cryghys fas· kelys ve dre dewder lewgh.
Pols war dop an palsdowr glas· pols ow mones mes a vu
an scath muscok a lescas· ynter ton hag ebron dhu.
  Yth esa mordonnow men· —crys cryben—ow reverthy,
usyon yn dan wylan-nen· glanewon wyn an wylgy.
Aberth y’n berwy dyben· ha’y vyn ow mynnes mercy
y whrussons Jonas ynjyn· —cheson dyses—deghesy.
  Confortyas fortyn ahas· Jonas an Tas dre byteth,
bys omma trom a sompnas· morvyl bor—tro tregereth.
Lawethan yn ban ’nuvyas· Y nyjyas bys yn bejeth
an yslonk hag a’n loncas· yn bryansen aberveth.
  Bysy Dew ef a bysys· —y lagha kens y’n naghas,
‘A Dhew, clew vy, my a’th pys!· Drokwas kyn fyys dha fas,
mos unwordhy dyworthys· namoy ny wrama whylas,’
prest an profus cargharys· y’n pysk y paderewas.
  An murvest a festynas· an mordarth ow marghogeth,
fos a hyly a falsas· Y teth mes dhe’n tewas meth,
ganowagen ygoras· ha tewlel—trethor aneth—
yn salow sellys Jonas· hep trebuchya war an treth.
  Dew a wruk creatya dor· whylas, mylas, newl ha nef,
avon, mor, lyn, lon ha lor· ran yns oll a’y wryans ef.
Mos dyworthys my a wor· na yl den, Creador cref.
Kynth yllyf yn downder mor· myr! dyragof ty a sef.
  Ny vyth ger Dew dyneghys· ordnans sans yu sowena.
Dre wander pan o gwandrys· yn wondrys, dros Dew Jona
dres perlwely peryllys· hep drog-gys dhe edrega.
Dhyn, mar pydhyn repentys· grontys vyth gras yn plenta.
  Y whre dhe’n Arluth ordrys· Noy dynam pup tam ha parth.
Yn dan lyf pan ve ledhys· carow, gavar, tarow, margh,
gans fas an Tas faverys· dyghtyas Noy ha’y dylu argh—
ot! meny eth mentenys· ow marghogeth an mordarth.
  Pobel Ysrael o beghys· gans Pharo fals, fell an sarf.
Moyses dres mor deseghys· adrus a’s ledyas warbarth.
An jawdyn ha’y jarettys· —delyfrans aga dybarth—
a ve barthusek budhys· ow marghogeth an mordarth.
  Deth Jesu dh’y dhyscyplys· y’ga scath orth an dethtarth
war an kerlyn ow kerdhes· —aga mester ass o marth!
Sen Peder namna sedhys· ter ow trosya tro ha’n porth,
dorn druth saw a’n drehevys· ow marghogeth an mordarth.
  Trusys Sen Pawl prysonys· — apostyl dre spyrystarth—
trumach treth. Y fe whethys· whyflynwyns hag awelharth,
‘Dre Dhew bydhyn bew sylwys· matys whek!’ yn meth dre wharth.
Tros-saw tyrsons war enys· ow marghogeth an mordarth.
  Pyran tassans y tevys· yn Ywerdhon, tyr towargh.
Y fe gans felon fesys.· War vrow melyn—menalargh—
tro ha’n howldrevel dryvys· y passyas dhe Pyran-porth,
towan morvran murgerys· ow marghogeth an mordarth.
  Moras Meryasek melys· bys yn Cambron, crom an arth,
pan ve tremen trelubys· —gwyls an gwyns—cryghylly carth.
An dremas dowr amuvys·lun a levnas—gwastas garth—
rak an felshyp fortynys· ow marghogeth an mordarth.
  Del dhyenkys y denkys· yn ten tonnow Jonas harth,
ny, tus crysyk crystonys· chassyn Satnas cas yn kerth,
Cryst, may hyllyn hedhes dhys· dres basla bys y’n lowarth—
jarn peravy—paradys· ow marghogeth an mordarth.
  
©1996-2007 Nicholas Williams
Hosted by Evertype