[Golvan]  Gwiasva Golvan: Website of Nicholas Williams Home
 

This poem won first prize in Gorseth Kernow in 1997

Mernans an Gof

 Dyskys down kyn nag oma · my a vyn deryvas dhys
a dheu Gernow gerys da · ha del vons y dystrewys.
Myghal Joseph an kensa · gof yn Plu Gevern genys.
A Vosvenegh y gyla · Tomas Flamank o gylwys.
 Harry Tudor, turont bras · Kembro cref, craf y bythneth,
revaneth o y vynnas · gwan y glem dhe’n gorholeth.
Y’n Tour Loundres y ladhas · an pryncys flowr flogholeth
ha’y vylyny a vlamyas · war Dhuk Gloucester yn tyveth.
 Duk Gloucester curunys o · ha Myghtern Rychard hynwys,
mes y whruk Harry gustla · bell erbyn y bryns untys
ha wosteweth y wana · Desempys yn mysk an dreys
curun Rychard kefys ve · ha gans an drokwas degys.
 Mes y sordyas er y byn · tont ha prowt yn pow Alban
Duk Evrok pomster, Perkyn · map myghterneth nyns o man.
Y tyby tern Dyneydyn · y vos ascor eghen splan
hag a’y wovys-ef yn tyn · rafna North an tyr gans tan.
 Y kewsys Harry yn cler · na wre perthy tretury
mes y ros-ef y ordyr · bones res dhe’n bobel ry
yn pup plu ha tre toll vur · moy es del yllyns tylly,
rag prena caskergh asper · erbyn gorthter Gwydhyly.
 “Ren ow anwan,” ’meth an Gof · “Kemmys my ny vynnaf pe.
“Kernow boghosek yth of · nyns yu dynerth ow dywla.
Y’m kentryn colon ynnof · mos dhe Loundres heb lettya
may hyllyf provya prof · dhe’n kyng crefny yn y se.”
 Dhe Joseph y comendyas · Flamank fur, den an lagha:
“Gwren-ny cruny kevva vras · creffa ny’s kefyr nefra.
Ny a bys a’n myghtern gras · agan toll may lehaho.”
An Gof henna pan glewas · caslu cuntell a wruga.
 Dre Bow Saws an Gernowyon · hep gul trespas a gerdhas
cosel yn cres ha gwyryon · Pyle pynak may trygas
cuntelles an dyogyon · an comners a’s wolcummas.
“Re’s bo bennath Dew avan” · boghosogyon a gryas.
 A-bell dhe’n Yst y kerthsons · der oll Gwlas an Haf a-hes
erna hedhas an cothmens · dhe’n ger wella Wells gylwys.
Y’s metyas an cytysans · gans gwres ha dynargh densys.
Y teth dhe’n baner dyblans · Audley baron enorys.
 Pan esa prest an lu mur · lent dhe Loundres ow nessa
war an myghtern gans bysmer · bysy an dus a grya.
Y helwys Harry, “Ny’m dur · godros peryl pos kyn fe.”
Muvys ve y veppyk sur · ha’y vyghternes quyt a’n le.
 Own a’s teva hag anken · meny an myghtern y’n lys.
Erghys ve dhe’n chamberlyn · Daubeny dyberth uskys
dhe wytha der y nerth men · pobel pencyta dhowtys
na ve den, flogh na benen · gans "ruthow rebels" shyndys.
 Yth esa an Gernowyon · yn tyldys y’n termyn na
yn Guildford rag an seson · (yu yn Surrey burjestra).
Yth omsettyas soudoryon · Daubeny dour warnedha.
Res o dhodho gul kylden · seyth soudor ledhys pan ve.
 Yn Henley an myghtern fell · ryp an avon a sedha
may halsa dyank yn snell · towl ter orto mar teffa.
Y tanvonas yn dan gel · cannasow y’n nos dhedha:
y fya frank dyogel · dhodho omry a wrella.
 Ger an myghtern pan glewas · Tomas a ve trom serrys
“Prak na vyn-ef deryvas · bones tollow bras lehes?
Kethneth kens es myghternas · yu yn gwlascor Saws an gys.
Erbyn Dew yth yu peghas · gul dhe’n bobel bos pyllys.”
 An Gof a gryas “Cothmens · myttyn y whyrfyth an gas.
Ot yn-hans an eskerens · ha’ga gonnys mur y’n stras.
Haneth pup den Dew pysens · na vo coward yn tyflas.
Nyns us genen yn defens · ma’s pykys ha colon vras.”
 Gwener o, seytegves deth · a vys Metheven dyson,
war Wun Deptford myttynwyth · ryp an pons dres an avon
may whruk breseloryon freth · dyerbyn an dyogyon—
colonnekter fast ha fyth · erbyn mergh ha marghogyon.
 Nyns us geryow y’gan yeth · may hyllyf dhys leverel
del wruk kemmys kescoweth · omlath manly kens merwel.
Pan dheth noswyth woteweth · y whruk stryf ha tros tewel.
Galsa gwaytyans gans an jeth · kellys Kernow war an gwel.
 Yn harow y fe fethys · Flamank fur war wel an gos.
Gof Sen Kevern o fyys · sawder sentry dhe gafos—
mes y feva dalghennys · yn tre Greenwich dre dholos
pan dorras an dus ervys · scos sacrys a sans eglos.
 Tryys ve kens pen treddeth · Flamank ha Joseph kefrys
deudhen na wruk cam bythqueth · mes herwyth justers an lys
(brus anewn ha camhenseth) · yth ens traytours negedhys,
gwyw dhe vones hep pyteth · tennys, cregys, quartronys.
 Pan esa an Kernow cref · dhe’n croghpren ow pos tennys,
orth an ruth ha glew y lef · Joseph jentyl a gewsys:
“Edrek vyth nyns us genef · kyn fyf yn tyn tormentys.
My a gyf lowena nef · ha nefra hanow y’n bys.
 Gosloweugh, a bobel dha, · orthyf-vy kens ow thormens.
A’gas myghtern my a wra · dheugh-why profya profusans:
hedhyu kynth yu-ef pys da · y te possa rebelyans.
Cales vyth y’n cas nessa · dhodho na ve dres yn nans.
 Deu yu y vebyon genys · Arthur ha Henry byghan.
Arthur ny welvyth henys · kens y brys ef a dremen.
Y vroder a vyth hatys · kyn fo hembrynkyas hautyn.
Ny’n jevyth henath a bys · ethves Henry y honen.
 Ef a vyn despytya Dew · ha sans eglos dyspresya.
Yn maw y er a verow · ha’y dhyw vyrgh anvab a wra
(wheryth wherow) yn un rew · rewlya war an wlascor ma.
Myghtern Albanas a’s sew · dhe’n gurun rag governa.
 Ankevys vyth yn tyen · tylu an Tudors anwhek,
pan vo de pymp cans bledhen · trelyans an termyn a dhek
roweth, rychys ha fortyn · dh’agan mamvro druan dek
ha byth clewys war bup myn · mel melodyes Kernewek.”
 Y porthas ancow ahas · Myghal Joseph cuf colon,
gof Plu Gevern, a garas · Kernow ha’y genesygyon.
Y coth dhyn ytho whylas · Kernewesow, Kernowyon,
gruthyl worshyp dh’agan gwlas · onen hag oll par del on.
  
©1996-2007 Nicholas Williams
Hosted by Evertype