[Golvan]  Gwiasva Golvan: Website of Nicholas Williams Home
 

Marthus gans Nicholas Williams (Golvan).
Submitted to Gorseth Kernow in 2010

Marthus

  Dell lever an Lyvrow dhyn · drog-Satnas yw dragon vras,
tebel-brev der envy tynn · mes a’n nevow a godhas,
vylen venymys, a vynn · dyvlasa mab den pub plas,
avello ev may kellyn · golow lowena an Tas
  Herwyth jornal Jowan sans · lost an lowt yw cledha crev;
par dell yw ansans y whans · scubya ’wra dredho a’n nev
sterennow dhe’n nor war nans · (Belsebuk bylen yw ev!)
in spit dhe Grist ha’y gothmans · —gweyth hegas an hager-brev.
  Mytern Davyth i’n salmow · progeth porra fel a wra,
den in Duw (bras dhyn y brow) · pub dydh mar pydh ow fydhya,
ev dhe allos yn salow · poyson prevyon conqwerrya,
ha heb peryl bos marow · in dann dreys dragon trettya.
  I’n salm an dra derivys · yw gwelys gwir diogel,
i’n lyver yth yw prevys · a scrifas profus Danyel.
Yth o dragon onorys · in pow Babylon abell,
ha kyn nag o va ervys · den sley Duw a’s dyswruk snell.
  Ev a ros dhe’n crav cowlek · (connek cast an cog) cakys,
hag inhans pelour ha pek · gans colys poth o pebys.
Y’s loncas an uth anwhek · ha tardha, sqwat! yn sqwardys,
gans pobel lettrys ha lek · may feu an Gwir-Dhuw gordhys.
  Yth hapnyas pell alemma · in Lydda, le dyscrassys,
in fenten fresk an dre-na · bos sarf dhysawour sedhys.
Unn davas yonk pub jorna · mar ny dhrens (gober dybris),
dhe denna dowr ny asa · an dus i’n dinas trigys.
  War an dyweth an dhragon · garow hy gnas, a sconyas
berryk-on yn weryson · vyrjyn hy a dhervynnas.
Y feu prenn tewlys yn scon · (sorr sarf y a sewajyas);
goev mytern war y dron · offrys y vyrgh pan viras!
  Jory sans o soudour bras · Cristyon cuv, crev ha prevys;
an dra wherow pan glewas · mowes mytern dewysys,
spas a dhydh ny dhylatyas · strait dhe’n fenten y fyskys;
an best hegas a hackyas · dre weres Crist dasserhys.
  Redys yw i’n istory · a gasoryon colon vras
dre gledha, guw, bregh ha bry · ow tystrewy dragonas.
Yn fen y fensen dhywgh why · a dhensa dour derivas;
dre ras Crist leun a vercy · heb arvow sarf a dhovas.
  Pontifex, pregowther glew · o Sylvester kerys clor;
ev a drailyas dhe Jesu · Costentyn, pensevyk flour,
ha Cesar dre grejyans vew · a sensys Crist in onour,
hag erhy may fe mab Duw · gans benyn gordhys ha gour.
  Y sordyas serrys yn fras · (ny rens gras dhe’n Tas avan)
orth Costentyn fas dhe fas · lies pystrior pagan;
dygudh y a’n cuhudhas · (connar o cry pubonan)
“Nyns yw lowen tus an wlas · aban veus trailys Cristyon!”
  ’Ma sarf, drog-spyrys grysyl · in cav down rybon trigys!
Rag an hager-dhragon vil · res yw dhis agan dyffres:
der anal boos an uthvil · ow mos in stray i’n stretys
a’n burjesy moy es mil · in spas un mis yw moldrys!”
  Cesar strait dhe Sylvester · (ev a’n estemya dremas,
den scav y skians, consler) · ’dhanvonas ger dre gannas.
Gorthebys an sans somper · nag o ancoth soth an cas;
y whre gweres pobel ger · an cyta i’n pyta bras.
  War benn y dhewlin dyson · ev eth, mar grev y grejyans:
dallathas an den gwiryon · pesy unn vab Duw dyblans,
may wheressa trigoryon · an dinas i’n tynn-dristans.
Gwelas densa in vesyon · an kensa pab, Peder sans.
  Peder ger glew a gewsys · sylwans sans dhe Sylvester:
“Kemmer i’n tor’-ma genes · bredereth dha dhew bronter;
ewgh agas try yn uskys · dhe gav an prev down dyscler.
Pan ves ena devedhys · dhe’n jevan te a lever:
  ‘In hanow an Arluth Crist · a Varia ger genys,
in hanow an Arluth Crist · de Gwener a veu crowsys,
in hanow an Arluth Crist · in mes a’n bedh dasserhys,
in hanow an Arluth Crist · gans an Tas in nev sedhys,
  in hanow Arluth Jesu · dydh vreus pan vo devedhys,
a wra jujya an re bew · ha’n dus marow mes a’n bys,
me a’th conjor (trueth yw · kemmys den genes dyswrys)
dhe vos dov avell on gwyw · may fes i’n gwylfos ledys.’
  Ha gwra dre golm kelmy · hy ganow gow gans corden,
a vydh dha sel warnedhy · crows Crist erbynn an bylen.
Gwait an lovan-na sensy · ha humbronk in mes a’n men
an dhragon dhov yn esy · i’n gwylfos, i’n genegen.”
  Sylvester sans pan glewas · precept Peder i’n vesyon,
heb hockya y’n obeyas · Dew japlen, y dhyskyblon,
dhodho straft a somonas · “Deun alemma dhyragon,”
yn medh, “dhe’n cav, brawagh bras · abarth Duw bys i’n dhragon.”
  Cans degre ha hanter-cans · aga thry y a skydnyas
in cav an cawrvil war nans · erna glewsons uja bras,
scrijow scruth ha scrynkya dans · y teu tan ter, fler dyvlas,
gans mog mousak warnodhans · hager-bystyk best an stras.
  Y nessas dhe’n nader geth · dyscyplys ha Sylvester.
Ev a gewsys gorholeth · a dheskys dhodho Peder,
ha den Duw ha’y dhew goweth · colm a golmas gans an ger,
ha’y dry dov war an dyweth · avell davas mes i’n air.
  Y’s sewyas dhy dew bagan · ownek in islonk leskys;
deuth an Gristonyon in ban · hag y’s cafsons clamderys.
Fler, tan, mog a’s gwrug mar wann · cothsons dhe’n dor dysevys.
Ny strechyas Sylvester man · (merkyl meur) y fowns sawys.
  Dar! y feu whar prev an pla · dres dowr Tyber dour dyvres,
ha gortos i’n gwylfos-na · dov dyvlam erna verwys.
Y feu an dom indella, · peryl a Rom removys,
hag in crejyans Crist whare · an dhew bagan besydhys.
  Nyns eus dragon whath gesys · in fow fylta, pyt na pith,
mes drog-brevyon agan brys · pehosow ha fowt a fydh.
Savyour grassys, me a’th pys · pehas poos ow spyrys sqwith
dredhos bedhens fest fethys · Arlùth nev, ow enef gwith.
  Pan dhyffy, Crist, dhe jujya · dre justys dydh breus an bys,
ow fegh mar flerys kyn fe · ’vell anal mil mylegys,
me a’th pys dhe’m pardona · hag a’m pehosow purjys,
gwra vy wordhy dhe’th wordhya · yn perfeth i’n paradis.
  
©1996-2010 Nicholas Williams
Hosted by Evertype