[Golvan]  Gwiasva Golvan: Website of Nicholas Williams Home
 

This poem won second prize in Gorseth Kernow in 2000

Deth Lowen

  DETH pur lowen yu! Gwyn agan bys,
y hyllyn arta trettya war an tyr!
A dhor whek segh, y fynnaf amma dhys
ha strayt ankevy gref an trumach hyr.
  Gwren rejoycya fest! An lyf yu de!
Alemma rak y fydhyn lun a joy,
rak gallas quyt an ponvos a’gan be
y’n lester clos, an meny, my ha Noy.
  Deugans deth yth esen, deugans nos
yn tygabester lows, hep rewl, hep lyw
’vel mark nyja war an dowr ow mos
omma hag ena y’n tewolgow tew.
  Noy ow gour a’n jeva cryjyans cref
ha trest y’n Arluth Dew a wruk an bys.
“Yth yu,” yn meth ef, “agan Tas yn nef—
rak myshyf ef a’n gwyth ha my a’n crys.”
  Crysy y’n Arluth? Dhyn ny nyns o es,
benenes ydhyl, ownek agan cher.
Annyes bras ny yllyn bos attes
mes codha gans prederow yn dysper.
  Báth-rabbím, gwrek Shem, yu guhyth vraf.
Y fedha glas hy bejeth prest hag—ogh!—
y whre avar pup myttyn wheja claf
ha ny a wodhya hy dhe vos gans flogh.
  Yth o devar an gwrageth pupteth oll
parusy bos hep lugarn vyth na tan.
Kynth esa den ha best ow cruthyl stroll,
y whylyn yn ufer synsy an lester glan.
  Cruny a wruk dhyn Jafet agan maw
un jeth an deylek rak hy thewlel mes;
an kensa prys a-dhya ban dheth an glaw
y whelys dre fenester an lyf a-les.
  Stak ena mynsen merwel der ewn uth,
“Yn dan an dowrow,” y helwys orth ow fryas,
“cudhys yu an menydhyow” ha gans scruth,
“Budhys vydhyn certan!” my a gryas.
  “Gallosek yu an Arluth agan scos,”
yn meth yn cosel, “Ef yu agan Tas.
Kerdhes a wren—y er dhym Dew a ros—
arta war an dor ha gonys has.”
  NY wraf ankevy an jeth na nans yu pell
ha my a’m eseth a-dal dhe vrow an ys,
pan entras Noy ha whystra, “Dew an nell
a vyn pup bewnans budhy war an bys.”
  Noy ha’n coscar yonk gans bol ha playn
a lafuryas hyr, kyn fedhens squyth,
erna ve an frut a whes ha payn
a’y saf yn pedrak stanch a-ugh an gwyth.
  Yth esa pup a’m gour ow cruthyl ges,
Tubal Cain a’n gylwy pen pyst bras
ha foul. Yn wherow scorn a vedha gwres
anodho gans y gothmens, ye, ha’y das.
  Vyl o Lamech cothwas, syra Noy,
an bylen mousak—poynt ny blekyas dhym.
Oll y gows o “gwrageth plenta moy”,
“venjans seythgwyth” ha “my a’n lath yn lym.”
  Lyes bobba a dho dhe’n randyr prest
rak gweles agan foly—scath hep mor.
Lesky a wre vel flam an sham y’m brest
a’n jest a wrens a’n gorhel war an dor.
  CACHYA kenyver gothfyl dhyn o res
ha gorra copel anedha y’n scath ajy.
Y teth an bestas dof aberth y’n cres
mes blydhas, nedras, crocodyl, govy!
  Dyflas an brogh ha’n yewgen, lakka whath
o sym an folwharth lyk ha’n dowrvargh plos.
Brawagh o a’n lew ha pup sort cath
a’s teva whans dhe squerdya kyk ha gos.
  Pan entras den ha best, yth esa an glaw
ow queskel, ughel y son, war bren an to.
Y’n lester cles kynth en ny oll yn saw
dre hes an nos ny yllyn cusca tro.
  Nyns o yn few mas agan eth, ellas!
rak lemmyn budhys o dyworth an dor
pup mowes yonk, pup gwragh, pup maw, pup gwas
pup benen semly ha pup fleghyk clor.
  My a remembras oll ow thylu ker
y’m gwely y’n gorhel tewl hep cusca tam—
marow o ow breder, ow thas somper,
ow wheryth cuf, ha (drokka los) ow mam!
  AN GLAW pan slakyas Noy yn mes a’y dhorn
a dhyllas bran, na wruk dewheles dhyn.
Colom a fryas Noy an nessa torn—
y teth hy tre gans olyf yn hy myn.
  Bassya a wre an dowr kenyver deth
ha ny a welas trethow segh ha stras.
War garn an lester a dyras. Ny oll eth
yn mes woteweth gans lowender bras.
  Noy, pen tylu, kettel dheth yn mes,
a sevys alter sans dhe Dhew avan
ha lesky lothnow glan yn offryn cres
hag ydhyn pur, mayth eth an mok yn ban.
  Y’n clowdys dystough gwarak gwelys ve,
camneves lenter, promys Arluth len
budhy an norvys arta byth na wre
mes nefra gasa yn few ha best ha den.
  Báth-rabbím a dhuk (golovas glew)
Aram ha Lud dhe Shem, deu evel tek.
Hedhyu dywwyth deth pur lowen yu.
Alemma rak re bo an bewnans whek!
  
©1996-2007 Nicholas Williams
Hosted by Evertype