[Golvan]  Gwiasva Golvan: Website of Nicholas Williams Home
 

Morte d’Arthur gans Alfred Tennyson. Nicholas Williams (Golvan) a wrug an treylyans Kernowek.

Ancow Arthur

  Dres oll an jedh y tervy tros an gas
ynter an bronyon ryb an morvyn yeyn
a Wlascor Lyon, codhys erna vue
tus oll an Tabel Rond yn kettep pen
yn kerhyn Arthur—y woly ef o down
may settyas Bedwyr Arthur war y scodh,
Syr Bedwyr, remenant y goscar oll,
ha’y dhon dhe japel ogas lowr dhe’n le—
magor a jansel ’dro dhe growspren trogh,
a sevy war an ros a gryndyr tewl.
Dhe’n eyl tu ’th esa an mor, dh’y gela lyn
’ystynna a-hes—ha luen yth o an lor.
Leverys Arthur Ruyf dhe Vedwyr bold:
‘Warlergh a wharfa hedhyw lowsys yw
an gwella felshyp bysqueth a vue y’n bys
a bensevygyon. Yn cusk ymowns, yn cusk
an dus a gerys. Yth hevel dhym, yn rag
nefra namoy ny gefyn ny delyt
ow praysya prynsys hardh ha ny warbarth
y’n jarn ow strechya po y’n hellow ryal
a Gamelot, kepar del o ’gan gys.
Me a verow er luef an bobel a wruga gul,
kyn tyas Merdhyn, y teffen arta prys
y’m ruyf barthusek. Dens a dheffa! Ogh,
mar dhown dre horn ow basnet gwenys of
heb yly na vedhaf bew bys tardh an jedh.
Kemer ytho ow cledha, Calesvol,
o oll ow goth—yth esta ow perthy cof
y’n dedhyow de un dohajedh y’n haf
y teth yn mes a’n lyn an vregh yn gwyn
a baly maylys, marthus mystical,
ha’n cledha gensy. Me a revyas dres an dowr
ha’y sesya ha’y dhon awosa ’vel mytern
Cofhér an aneth ple pynag a vo
kenys ow story y’n termyn whath dhe dhos.
Mes kemer uskys genes Calesvol
ha gwra y dhehesy aberth yn cres an lyn
ha merk a welles ha dro dhym ger yn scaf.’
  Y worthyp a ros dh’y arluth Bedwyr hardh:
‘Dha asa, a sera, yndelma ny’m bues mal,
anes, dha honen, gwenys der an helm.
Tra vyan a alsa shyndya an body brew,
mes me a vyn cowlwul a erghsys dhym
ha merkya a wellen ha dry dhys ger yn scaf.’
Y tewys an marrek ha gasa an merther sans
hag yn dan lor ef eth dre vedhros trues,
powesva daw a’n eskern cadarn coth
a dus gallosek. ’Th esa morwyns tyn
owth ullya ewonek yeyn. Ow crambla yn nans
war hensy pendro cul an clegar serth
y teth dhe dhowrow efan glew an lyn.
Y tenna a’y won an cledha Calesvol
ha’n lor avan yn nosweyth gwaf a dheth
ow splanna yn mes adhan an comol hyr
ha dywy rew an dur gans lorgan cler.
Ass esa ow lentry an carn gans adamant,
topaz dynyver ha tan tegynnow druth
mar fythus gwres! Meras abell a wrug
ma’n gwyskys dellny ogasty hag ef
ow codhaf yn y golon tranjyak bras
dhe wul bo powes. Ef determyes o
worteweth y fya gwell dhe gudha an arf
yn mesk an lyes elestren grebogh segh
a whystra gwedhrys y’n genegen grygh
hag ena mos warlergh dh’y arluth claf.
  Dhe Vedwyr bold y cowsas Arthur Ruyf:
‘Yw cowlwres genes an order a erhys dhys?
Pandr’a wrussta gweles bo clowes orth an myn?’
Gorthebys y vester y’n tor’ na Bedwyr hardh:
‘Clowys an tonnow ow lagya worth an cors
ha dowr an logh ow colhy carnak wyls.’
Gwyn y drem y lefas Arthur gwan,
‘Dyslen dhe’th honen osta ha dhe’th clos
pan wresta ry dhym gorthyp gowek fals
na godhvya cowsel—marrek lel nynj os,
rag y fensa tokyn surra wharfos—dorn
bo lef bo tra dhe waya war fas an dowr—
mes fara dyflas yw leverel gow.
Me a orden dhys dhe vos an nessa prys
del osta cuf ha ker rag gul an dra
neb ’ornys. Myr ha dro dhym ger yn scaf.’
  An second treveth arta Bedwyr eth
dres an vujoven ha trettya ryb an lyn
ow nombra an buly glyb yn preder fast.
Mes woja gweles reveth oll an carn
ha’n gravyans marthys coynt, warbarth y whrug
tackya y dhewla ha garma heglew men:
‘An cledha ma, a peva kellys quyt
ha precyous yw ha gwyw a avysment bras,
mar teffa va bos gyllys dheworth an bys
a alja plesya golok lower a dus,
py dader a wrussa henna? — a peva gwres
—na veva gwres, py drog? Ny vensen poynt
y dhysobaya. Obayans yw sel an rewl.
Yw res prorres bos gostyth dhe vytern
warbyn y les y honen ’arha gweyth?
Claf yw Arthur: ny wor ef pandr’a wra.
Py ehen ol bo cof a’m arluth cuf
a vya y’n prys a dhe ma’s whedhlow fug
hag anal ufer? Mes sensys mara pe
er luef pensevyk yn tresorva stowt,
y halsa den declarya orth an joust
“Hem yw cledhef Arthur, Calesvol,
dyghtyes vue gans Damsel fel an Lyn—
naw bledhen yth esa hy honen yn dan an dowr
ha’n cowloberas yn goles kel an bron.”
Yndella y halja den coth gul y gows
orth oll an bobel ha dendyl revrons muer.
Boken y fedh ankevys chevalry.’
Y’n for’ ma y whrug ancombra y gowsys tewl
ha keles Calesvol an second prys
ha kerdhes lent yn ban bys y’n mytern.
  Govynnas orto Arthur grolyak gwan
‘Py’ welsta, pandr’a glowsys ryb an logh?’
Bedwyr a ros y worthyp, geryow gow:
‘Me ’glowas an tonnow ow lagya worth an cors
ha dowr an lyn ow rustla y’n heskyn segh.’
‘Negedhys myngow, flattor fekyl fals,
treytour dynas unkynda. Tru, govy!
Ny vyn auctoryta remembra pryns
hag ef yn enewores—Gyllys yw
gallus ow bejeth. Y whelaf py sort os—
remnant ow Thabel Rond yth os ha te,
collenwel sodh pub onen y codhvya dhys,
ha te a wra dolos rag bry an carn.
pyken dre grefny po kepar ha myrgh
gorhenys vues dre draynys fol an syght.
Mes den a alja fyllel dewweyth kens
ha spedya an tryja treveth. Ke dhe’n dor,
mes mar fylta whath dh’y dowlel mes,
me a sef ha’th ladha gans an dewla ma!’
  Y sevys Bedwyr ’man ha ponya sket
ha lemmel dres an rajel belaber
ha dyvya scaf y’n cors ha sesya an dur
ha’y droyllya men ha’y dowlel. An cledha bras
yn golowyjyon an lor luhesy a wrug
ha dewynya oll adro ha gwaregy yn cam
sethys kepar ha stremour a’n bora Cledh
a welyr le may ma enesow yey
ow cronkya y’n wafnos or gans bommyn ronk.
Yndella yth o golowys Calesvol,
mes kens dh’y dochya an dowr, y teth an vregh
yn mes a gres an dowr yn brehal gwyn
a baly maylys, marthus mystical,
ha’y sesya er an dorn ha’y swaysya cref
teyrgweyth ha’y denna down yn dan an lyn.
  Yn scaf yth eth an marrek bys y’n ruyf.
Yn medh y arluth brew ha’y eryow stlaf,
‘Dha vyr a dest yth yw dha negys gwres!
Cows orthyf: pandr’a welsys ryb an dowr?’
Gorthebys Bedwyr bold dh’y arluth cuf:
‘Ow syght a dreylys, ma na lettya man
an jowals ow forpos rag na welys whath
naneyl ny waytyaf gweles le vyth oll
kyn fen yn few y’n bys mar bell ha try
a vebyon tus, an dra moy marthys gwres
es carn an cledha. Gans ow dewla my
’rosellas an arf adro ha’y dowlel—dar,
pan verys arta, awot an vregh yn can
a baly maylys, marthus mystical,
a’n sesyas er an dorn ha’y swaysya yn cref
teyrgweyth ha’y denna down yn dan an lyn.’
  Gortheby a wrug y arluth ha’y anal ber,
‘’Ma an prys ow nessa. Voydya dhym yw res.
Provy dha dhewscodh stowt dhe’m body pos
ha dog vy bys y’n dorrep. Own a’m bues
nag yw ow brew anwesys ha me a verow.’
Tewys. Dhewar an leghveyn an mytern
a sevys war golpes bregh yn lent rag glos
ha meras hyrethek gans y lagas glew
ha glas ’vel pyctour.Y’n gwelas Bedwyr hardh
dre dhagrow moreth. Assa borthas whans
dhe gowsel orto mes ny gafas ger
saw sensy y dhewla dour, war ben y lyn
aga thenna dres y scodh ha sevel ’man
ha’y dhon der an bedhros. Dyena ’wre
calys war geyn an kerdhor Arthur claf
kepar ha den a’n jeffa hunros scruth
y’n gwely ha’n chy yn cusk. An ruyf yn crek
a wrug croffolas orth y scovarn ‘Snell!
Yn snell! Festynna a res bo me a verow.’
Ha Bedwyr eth toth men dhya dhrum dhe dhrum
ha maylys yn y anal hevelep o
a jyant ow stankya war an brynyon rew.
Delergh an mor a glowa ha war rag
an cry. Y’n brosa y vrys kepar ha pyg.
Dasseny ’wre y hernes y’n cavyow yeyn
ha saunyow carnak. A dhyow, a gledh an als
du garow a re daslef pan ’worra tros
war valek lym yn keynans skethrak slynk
bo lappya lam orth legh gans gwewen horn.
Hag adhesempys, ot, an gwastas glyb
ha splander gloryes mon an lor y’n gwaf.
  Y’n tor’ na, myr, ow tos an hyrscath tewl
mar dhu ’vel bran a’n aros dhe ben-arag
yndanna. Gwelsons moy pan dhens dhe’n dor
bos bush a furvyow semly war an flur—
hunrosdu ’ga dyllas—rypthans teyr
myternes owr-gurunys. Y scrutha cry
dheworta yn ban bys yn ster dyegrys nef,
kepar ha voys kescolon ow cruthyl drem
a dhuhan haval dhe olva awel yeyn
dres nos y’n le na dhue dy nefra den
na ny dhueva whath aban vue gwres an bys.
An ruyf a whystras ‘Set vy war an scath.’
Y tuethons dy. An teyr revanes yn ten
a hedhas ’ga dewla ha’y denna war an flur
owth ola ha’n venen moyha bryntyn oll
a ros y ben yn barlen, ruttya dorn
yn palvow mon, y henwel, seha y dal
o plosek stronk gans gos. Y dremyn o
mar wyn dyslyw ’vel bejeth gwan an lor,
pan sef y’n est orth tardh an jedh an howl—
ha breyth gans devrow crow o hern y ar
ha’y vordhos. Cudynnow owr y vlew,
a hevelly y dal dhe howl an dhuryen
a’y sedhva uhel, o molys cras gans dowst,
dhe bygow caglys boken dyllys lows
hag yn deray dre worowbluf y weus.
Coloven drogh a’y gwroweth o an ruyf—
ken es an Arthur na ha’y wew y’n crow,
yn mayl ha cercot, arvek a dhevys,
a fetha yn es dybarow tus an joust
yn vu a brynsys hag a dhamsels gay.
  Ena Bedwyr a armas, tryst y lef,
‘Pleth af vy, a arluth ker, ple hallaf mos?
Ple hallaf cudha ow gwel bo tal ow fen?
Yth yw apert bos de an dedhyow coth
pan dhre pub myttyn chalynj a jevalry
ha’n chalynj a dhre yn mes an marrek gwyw.
Dedhyow a’n par na vyth ny vue y’n bys
’ban dhros tus sans an myr dhya’n est yn ro.
Cowl-dhygelmys yw an Tabel Rond
neb o hevelep gwyr an norvys oll.
Ha me worteweth ’th af yn mes heb sos
ha tewl a vedh ow dedhyow hag ow blodh
yn mesk tus alyon estren, stranj ’ga brys.’
  Gorthebys Arthur yn lent dhewar an scath,
‘Henus a janj ha’n noweth a lenw y le
ha Dew a wor omspedya yn lyes fordh,
rag own un fara da dhe shyndya an bys.
Bydh confortyes. Py solas oma dhys?
Re vewys-vy. An pyth a wrug y’n nor
re bo glanhes gans Dew yn Dew, saw ty
ow enep mar ny welsta vyth namoy,
pys genef. Moy a wra pejadow cref
ages del grys an bys ma. Ens dha voys
yn ban yn fenten ragof pubtedh oll.
Gwell es deves fatel yw an dus
(ha dhodhans bewnans dall ha colon gwag),
pan wrowns y aswon Dew heb pesy man
ragthans ’ga honen py ’ga hothmans ker?
Rag yma an norvys oll yndelma adro
kelmys orth dewdros Dew gans chaynys owr.
Y’n tor’ ma dhys farwel. Yth af abell
abarth dhe’n re ma—maras af yn gwyr
(rag tewlys yw ow brys gans newl a dhowt)
dhe enysnans beneges Avallon,
le na wra hy ergh na keser vyth na glaw
na ny wheth an gwyns yn freth. Y fedh an wlas
a’y groweth hudh gans avalegow teg
ha cowyer gwelsek yn dan howl an mor,
hag ynny salow ’vedh ow goly fell.’
  Y tewys ef ha’n scath gans ref ha gol
an lan a asas kepar hag alargh gwergh
a gan kens merwel hympna gwyls ha hy
a grygh hy manbluf yeyn hag attamya ton
gans pawyow morel. Sevys Bedwyr hyr
yn covyon kellys erna vue an scath
mar vyan ’vel dyjyn tewl orth fas an howl
ha lent an drem a verwys war an dowr.
  
©1996-2007 Nicholas Williams
Hosted by Evertype