[Golvan]  Gwiasva Golvan: Website of Nicholas Williams Home
 

This poem won first prize in Gorseth Kernow in 1998

An Maw a Garaf

 DAVYTH yu an den a garaf; ef yu arluth a dhevys.
Ass yu glas y lagas nobyl! Y gethes of-vy corf ha brys!
 Scant ny allaf whath convedhes fatel wruk-vy dhodho ry
sergh kemmys ha my demedhys dhe wour solabrys, govy!
 Androw o ha my ow kerdhes y’gan lowarth clos y’n dre
pan dheth messejer ajy dhym: “Quyk,” yn meth ef, “dhodho ke!
 An ruyf a’th welas-jy omwolghy namnygen dywar y do.
Ef a’th syns-jy tek dres eghen. Genef dus bys dy dydro.”
 Namna’m dallas trem y jambour, lurlen palywysk a-les,
chayrys, mebyl owr hag arghans, dans olyfans marthys gwres!
 Hiram creftor connek Tyr a formyas ymajery an nen,
gwely pynavallow kervys, pulyow polsys cedarbren.
 Peghadores my a vlasas melder ledrys, tomder gos—
Gwan wre’ty ha perl a bryncys, ny a vyrlas der an nos.
 Ternos ny a dhybrys hansel ryal—erbys er ha kes
mel ha levryth, frutys melys, bara gwaneth noweth gwres.
 Can kerensa dhym a ganas. Ef a’m gylwys precyous tek.
Ny wodhyen bythqueth bys yn ur na y halsa bewnans bos mar whek.
 A’y flogholeth ef a gewsys; bugel o yn chy y das
hag y teth gans oyl myghternsys jorna haf an profus bras.
 Gwelas profus Dew seyth broder. Lowr nyns o an re na man.
“Ple ma ’n ethves map?” yn meth ef, “Dens dyworth a’n gwel yn ban!”
 Untys ve an maw stak ena ’vel myghtern rak prys a dhe.
Saul a wruk y’n jeth na gothfos y whreva regnya yn y le.
 Wosa termyn hyr y codhas Saul pensevyk yn dysper
ma na aller gruthyl travyth da na drok rak gwella y jer
 Erna wruk an bugel seny kenys melys harp ha lef
hag y lyftyas mes a’y golon (ylow yly) dughan cref.
 Ost bras a dheth erbyn an wlascor, caskergh Fylystysy fell
hag an uthfyl adheragtha, Golyath jyant, mur y nell.
 Eryas Davyth maw an escar (bodhar o dhe’n geryow ges).
gans towlbren ef a’n gwruk trebuchya kens dybenna an cawr a-hes.
 Yn dan vaystry Saul compressys tus an wlas a gryas “Owt,
ny geryn Saul myghtern na fella. Gwell yu Davyth, casor stowt!”
 An gwyr a’s tevo pobel Juda. Y re gafas both ’ga brys.
Davyth yu an gwella pryns—re’m fay an gwella gour kefrys.
 Urry o ow gour demedhys, marghek sad, pen chevalry.
Moy y plekya bresel dhodho es omjersya genef-vy.
 Duta, servys, soudrys ervys, lath ha gos o oll y gows.
Benen, colon ha kerensa—ef a’s synsy cok ha flows.
 Pymthek bloth my o pan wruk ow hedhes-vy yn gwrek dh’y dre;
kyn whren oll ow devar dhodho bythqueth ganso joy ny’m be.
 Prak na yllyn bones lowen agan deu? An cheson, ogh!
o ow bos anvab. Rak henna dhodho byth ny dhuk-vy flogh.
 Lyes, lyes o an gwrageth re’n jevo Davyth kens es my.
Anedha my dhe vos an kerra Davyth dhym a wruk y dy.
 Michal mergh dhe Saul an gensa—gaja cres dyworth hy thas—
Michal mur hy gour a garas. Hy a’n kelas deth an bras.
 An nessa Abigail mergh Nabal. Hy a’s teva mur a pyth
hag a dhros dhe Davyth rychys. Dar, ankevys hy a vyth!
 Y lever Davyth my dh’y blesya moy agessa kettep pen—
whans na’n jeves pan vo genef cafos benen vyth nahen.
 Marow yu ow gour-vy, Urry. Ledhys ve war wel an gas.
My a olas orth y vernans yn y vew kynth o dyflas.
 Pan wruk Urry mos dhe’n batel erghys Davyth dhedha fel
settya ow gour y’n voward garow ma na’n jeffa tyller kel.
 Kens es mernans Urry my a omdhuk gorow-flogh y’m brys,
map avowtry, baby pegh ha frut kerensa, Davyth, dhys.
 Y teth dhe Dhavyth Nathan profus yn un gewsel geryow glew
hag a wruk deryvas orto lavar sherp a vrusyans Dew.
 “Yth esa,” meth ef, “den ha ganso lyes davas war an ton
hag ogas dhodho den boghosek pur na’n jevo saw un on.
 Vysytya ’wruk pryeryn mur an den golusak yn y blas
mes y sparyas ladha ragtho mols kyn fe a’y flokkys bras.
 On murgerys y gentrevak tont a dhros ha gruthyl bos
stryk anedhy, ongyk rostys rag kyfvewyas y vos.”
 Pan glewas Davyth whethel Nathan, garmas “Ay! Anjustys yu!
Bylen gal a wruk an outray! Ass yu ef dhe gregy gwyw!”
 Y ros Nathan dhodho gorthyp (ha war y welvow wherow gwen):
“Dha vrus-tejy y tal dhys godhaf—ty dha honen yu an den!”
 Teken wosa dom an profus y’gan be govyjyon tyn.
Merwys agan meppyk munys (hap a vragyas Nathan dhyn).
 Gans galarow namna dorras yn dyw ran ow holon drogh
pan ve kemerys adhyworthyn (whegyn gwergh!) ’gan kensa flogh.
 “Warnaf brusyans Dew yu hemma!” gelwys Davyth, yeyn y gry
“Pegha bythqueth prak y whruk ha dry an anfus war ow chy?”
 Y cessyas telyn Davyth. Tewys voys an tas warlergh y vaw.
My a gafas boghes confort: dagrow cosel, kynvan taw.
 Tam ha tam an cuth a slakyas. Davyth arta deboner
a gewsys orthyf kerensedhek hag amma dhym yn pryas ker.
 Omdhon my a wruk woteweth (jorna joy!) an secund tro
hag y whruga flogh denythy—gras dhe Dhew, map aral o!
 Salmon yu an meppyk henwys; ef yu pyctur ewn y das.
Ervyrys yth yu Davyth fest kemmyna dhodho tron ha gwlas.
 Dhe Dhavyth kyn fe mebyon erel genys nans yu termyn pell,
Salmon, map ow brys-avy, a vyth myghtern yn Ysrael.
 Whans a’n jevo Davyth buyldya templa tek dhe’n Arluth Dew
mes ny weler chy drehevys Davyth hedra vo yn few.
 Y lever Nathan (pryf casadow) Davyth bos mar lun a begh
na vyn an Arluth degemeres chy dyworto—geryow segh!
 Pyth a dal profusans? Bythqueth ny wruk dhymmo les.
Pur pynnak a wyllyf profus dystough my a gemer skes.
 Re be profusys wosa hemma y fyth yn Syon sovran pur
hag y whra rak nefra regnya avel pryns ha pronter mur.
 Henath Davyth, mapden urys, gwlascor Dew ha Cryst myghtern—
y te an re na whath martesen. Dhym y’n tor’ ma pandra vern?
 Nyns us dhym saw un avysment, Davyth kerra, Davyth cref—
ef a bew ow lun-gerensa—ny’m bus carer marnas ef.
 Roweth, worshyp, rychys, gallos—ufer yns, ny dalons oy,
mes mar collaf colon Davyth, byth ny vynnaf bewa moy.
  
©1996-2007 Nicholas Williams
Hosted by Evertype