[Golvan]  Gwiasva Golvan: Website of Nicholas Williams Home
 

This poem was Highly Commended in Esethvos Kernow in 1998

An Lowarth Cosel

  OT y’n nans a-hes an hens
sentry sans, corlan kerens
(dyogel argel an lys)
’ter parwysys paradhys.
Ny’s anny blyth, brogh na ky;
’ma pays ha powes ynny.
Tek awel y’n tyller taw—
gwan gwyns ha’n gwyth yu glansaw.
  BUSH ha pren orth pen bloth Cryst
gwedhrys yns ha gwedhowdryst.
An ayr yu lym, lom an bar,
’ma pyasen hep kespar.
Keser cales, glybor glaw
a goth hag ergh hag erghlaw.
Rewys mars yu tew ha tyn,
gwreugh slyppya sley war slynklyn.
Cleghy cales cam ny blek
dhe’n alargh (ydhnyk ewlek).
Yn dan orny dor kyn fo
(ass yu yeyn an dreyn a-dro)
blejen ergh yu serth a’y saf,
dager gwerghgan y’n gwynwaf.
“Ogas gwaynten—gwell dha jer”
yu negys tegen Genver.
  HYRDER huth ha heth y’n jeth
Cala’ Whevrel y talleth.
Gwyn ow bys prys pell y’n plas:
gwallow dyflas gwaf gallas.
Blejyow gwyns—gwayans a-les—
yu lurlen wyn ’dan wedhenskes.
Whek an coskenyn a wheth
sawor sawya, onyon-eth.
Myr arrayys yn un rew
afodylys delyslyw—
donsyoresow owrys yns,
crenna crys yn corolwyns.
Melenster yn glesyn glas
yu lenter losow lagas
ha’n gog a gan clergan (clew!)
y’n berlan yn hy blejyow.
  CALA’ ME cuf pan dhe,
garth yu lowarth lowena.
Gans dons tykly tykky dew
a sped dre wernek spernlyw.
Mes a’n gwels gryll gwyls a gry
dhe’n fonek fyn ha’n fynny.
Byth golvanas, gelvyn bras
melwhes ha whyl ow whylas.
Flowrys yn dan howl a-hes
a lenow lawns a lanwes:—
bayol, banal, barf an hok,
lucys, lywles ha laylok.
cala gwely, caja vras,
manek ruth, melyon, myllas,
gwegbysen, gwenynles, gwek,
menta, mynfel ha menkek,
malow, molen, mullyon gwyn,
gelvyn garan ha glysyn,
tormentyl ha tor-men ter,
jasmyn jolyf, jylofer.
’Ma moronyon huth yn hons
ow plethy gansa garlons
hag ot gwenyn (gwana tyn),
ow mela—crun yn cryben—
awhesyth pan whyb dhe’n Tas
yn nevow glas gologhas.
  WOSA tesy helder haf
y kefyr kevoth kynyaf.
Glybyer blew kefnys gans gluth
war brysklowyth boragwyth.
Lyes yns, per, merys, mor,
avallow (athves ascor),
yryn morel (grun a vry)
lus, avan sugan, syvy;
pos pup pren gans castan cren
ha keres (cor ’ga croghen).
Cuntell collgnow y coth dhys
may fons nos Ollsyns synsys.
Tecca wel an wedhen lew
pan drelyr lyw hy delyow—
melen gell gwynyol yn gwyk,
byth gellruth an gellywyk.
Scaf yth omwhel del dhe’n dor,
y cothans dhywar nothscor.
Goth conna cul (costen gon)
a nyj gans uj a-ughon.
Gwren cunyssa kens es gwaf
dhe sesya seson kynyaf.
  NY GEFYS bysqueth y’n bys
le moy fusyk, fortynys
es jarden. Jorna joy ve
may whrug Dew den delynya
hag y’n moyha plesont plas,
yn garthen ges y’n gorras.
Pan dhe gwaf (govy!) dhe’m gyew
ha my yn anken ancow,
an enef ynnof, tan ef
y’th lowarth, arluth arthnef,
ha’m purra pegh pura gwra
yn gordhyans dha gerensa.
  
©1996-2007 Nicholas Williams
Hosted by Evertype